Problem parkirišč v Kamniku

Problem s pomanjkanjem parkirišč je v Kamniku pereč, o čemer je že večkrat tekla beseda tudi v občinskem svetu. Občani se s težavo srečujejo, ko obiščejo  zdravstveni dom, lekarno, pošto ali banko. Največja težava je seveda v mestnem jedru in v blokovskih naseljih. V primeru zdravstvenega doma je bilo predlaganih že nekaj rešitev (garažna hiša s pomočjo zasebnih investitorjev, ureditev obstoječega parkirišča…), vendar se vse ideje ustavijo zaradi denarja. Trenutno parkirišče bi bilo mogoče brez pretiranih stroškov urediti in opremiti z zapornico. Pri tem pa bi bilo treba vzpostaviti sistem, ki bi omogočal, da bi občani, ki bi prišli v zdravstveni dom lahko uporabljali parkirišče brezplačno. Glede urejanja parkirnih mest mora občina pristopiti k reševanju problema sistematično in za vsako naselje posebej poiskati najboljšo rešitev. Sama sem tako za Klavčičevo ulico občinski upravi že v prejšnjem mandatu predlagala nekaj rešitev, s katerimi bi pridobili nekaj novih parkirnih mest, vendar problem ostaja nerešen. Na Klavčičevi ulici so bila parkirišča zaradi prometne varnosti zarisana na novo, vendar pa so s tem stanovalci izgubili 25 parkirnih mest, ki jih nujno potrebujejo. Menim, da bi občina Kamnik z malo sredstvi in v kratkem času lahko storila veliko za reševanje težav s parkirišči. Veliko je govora o trajnostnih prometnih rešitvah, vendar je realno dejstvo, da je avto še vedno glavno prevozno sredstvo za večino prebivalstva.