ŽIVLJENJE SE JE POSTAVILO NA GLAVO

Epidemija koronavirusa je zaprla je šole, vrtce, kulturne ustanove, podjetja, zaustavila storitvene dejavnosti, športne aktivnosti… Našim staršem in svojcem, ki bivajo v domovih za starejše je preprečila stike s svojci. Zdravstveni sistem je postavila pred preizkušnjo kot je še ni bilo.

V tem trenutku lahko izrazimo upanje, da nam je uspelo premagati prvo stopnico v boju z epidemijo. Naša zahvala gre zaposlenim v Zdravstvenem domu Kamnik, osebju Doma starejših občanov v Kamniku, trgovkam, pripadnikom civilne zaščite, humanitarnim delavcem, učiteljem, policistom in mnogim drugim. Uspeli smo tudi zato, ker smo vsi resno vzeli geslo Ostanite doma.

Epidemiologi pravijo, da je to šele prva stopnica v boju proti zahrbtemu virusu. Veseli smo, da je bila Občina Kamnik med manj prizadetimi občinami. Vse službe so se odzvale odlično.

Počasi se bomo pričeli vračati v običajno življenje, ki pa ne bo isto. Mnogi naši občani so izgubili službo, mnogi bodo morali zapreti dejavnosti, tudi večja podjetja bodo v težavah. V LDP pozdravljamo napoved Občine Kamnik, da bo najemnikom poslovnih prostorov in javnih

površin, s katerimi ima občina sklenjene najemne pogodbe, in ki ne morejo obratovati, najemnine oprostila in da je ustavila postopke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Hkrati pa menimo, da bodo nujni še drugi ukrepi za premostitev težav. Največji delež pomoči bo res omogočila država, vendar ima tudi občina nekatere možnosti. V LDP smo pričakovali, da bo župan že na zadnji izredni seji Občinskega sveta nakazal, s kakšnimi ukrepi bo občina še priskočila na pomoč obrtnikom in podjetnikom, ali se razmišlja o znižanju cen komunalnih storitev, kako se bo ohranjalo delovanje športnih društev in klubov, kulturnih ustanov in društev. Težave bodo v turizmu in potrebni bodo ukrepi za delovanje podjetja Velika Planina. Ti izzivi nas čakajo v naslednjih tednih. 

Stranka Lista Dušana Papeža je v času epidemije prostovoljna sredstva namenila Rdečemu križu Kamnik, Društvu Makadam, Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami, socialno ogroženim družinam za oskrbo s kosili in Projektu Botrstvo v Sloveniji.   

Občinski svetniki Liste Dušana Papeža