Operativne rešitve za trajnostni razvoj Velike planine

Kot svetnik in predsednik Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike planine ter Skupščine družbe Velika planina d.o.o. s člani komisije iščemo operativne rešitve za trajnostni razvoj Velike planine in doline Kamniške Bistrice. Dobro sodelujemo z Markom Anžurjem, novim v. d. družbe, ki ima koncesijo za uvedbo parkirnine na  urejenem parkirišču na Rakovih ravneh. Tam so postavljena ekološka stranišča, redarji pa skrbijo za nemoten potek prometa in parkiranja. Pridobljena sredstva od parkirnin bomo vložili v ureditev ostale infrastrukture in poskrbeli za  dodatno ureditev parkirišča. 

Cesta od Šimnovca do Zelenega roba je zelo slaba. Pozimi služi kot priljubljena sankaška proga in je zelo dobičkonosna. Pridobili smo potrebno dokumentacijo za popravilo, da bo varna privabila še večje število sankačev.   

Rak rana pa ostaja komunalna infrastruktura in posledično naša pitna voda iz zajetja Iverje.  Voda v izvirih pod Veliko planino je že deloma onesnažena. Zavzemali se bomo, da bo občina pripravila poseben odlok, ki bo urejal odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. Nujno bo vzpostaviti nadzor nad odvažanjem vsebin greznic z Velike planine in s spodnje postaje žičnice in tako odpraviti enega od vzrokov za slabšanje kakovosti pitne vode.   

 

Dušan Papež, Svetniška skupina LDP