UTOKOVA JAMA je PRILOŽNOST in NE BREME

Dragi občani, upam, da vam v teh težkih dneh ni pretežko in da ste zdravi. Razmere na prioritetno mesto postavljajo boj zoper epidemijo COVID19, vendar tudi drugi projekti ne smejo biti odrinjeni na rob. Zaveza vseh političnih strank ter list pred volitvami 2018 je bila tudi oživitev mestnega jedra. Na podlagi doseženega konsenza je čas za realizacijo. Tako imenovana Utokova jama, ki kazi podobo mestnega središča, je priložnost za oživitev mestnega jedra. S pravimi, predvsem trajnostnimi projekti bi Utokova jama lahko postala večnamenski prostor. Prostor, ki bi zadovoljil želje po parkovnih površinah v bližini mestnega jedra, v katerem bi se prepletalo delovanje različnih generacij, saj smo predvsem mladi dolžni skrbeti za starejše, ki pa imajo lahko pomembno vlogo v obliki mentorstva. Stanovanjska soseska Mali grad bi dobila nujen zunanji prostor, ki bi povezoval tudi ostale stanovanjske skupnosti. S tovrstnim večnamenskim prostorom bi povezali tudi južni in severni del mesta. Treba je začeti transparenten dialog z lastnikom zemljišča, ki naj pove kdaj in kako bo saniral prostor in kakšen je njegov načrt ureditve prostora. Pogoji morajo biti postavljeni v skladu z občinskim OPN, izjemnega pomena pa je sprotno obveščanje občanov z dogajanjem.