Omogočimo blokovskim naseljem, da prispevajo k varovanju okolja

Občina Kamnik je v preteklih letih naredila pomembne korake na področju trajnostne mobilnosti. Tu želim izpostaviti projekta KAM KOLO in P + R na Tunjiški cesti, s katerima sledimo cilju okolju prijazna mobilnost. Vendar pa je treba resno razmišljati o širitvi mreže e-polnilnic, zlasti v blokovskih naseljih. Lokalna skupnost mora na področju okolju prijaznega transporta razmišljati ambiciozno, čeprav nekateri v aktualni Vladi RS ne priznavajo podnebnih sprememb. Gre tudi za pomemben korak v okviru zasledovanja cilja EU t.i. »green deala« oz. zelenega dogovora. Podatki kažejo, da ima Slovenija dobro pokritost z e-polnilnicami ob avtocestah, veliko pomanjkanje le-teh pa je v naseljih. Medtem, ko avtomobilska industrija ponuja vse več električnih in hibridnih vozil, mora lokalna skupnost poskrbeti za izgradnjo  ključne infrastrukture. Tako se bodo občani, tudi tisti, ki živijo v blokovskih naseljih prej in lažje odločali za nakup električnega vozila, s čimer bodo prispevali tudi k ohranjanju okolja. Občani, ki živijo v hišah s polnjenjem električnih vozil nimajo težav, medtem, ko je v blokovskih naseljih, kjer je največja koncentracija vozil, to težje dostopno. Zato pričakujem, da bomo o reševanju problematike spregovorili tudi na eni od prihodnjih sej občinskega sveta.

Edis Rujović, vodja svetniške skupine LDP