PROJEKTI NAJ BODO USKLAJENI S CIVILNO DRUŽBO

Čas epidemije ni najboljše obdobje za iskanje stikov z občani, vendar pa epidemija ne sme biti izgovor za izvajanje različnih projektov mimo deležnikov v prostoru. O pomenu sodelovanja javnosti se prepričamo takrat, ko projekti, četudi so dobro zastavljeni, zaradi nevključevanja javnosti v lokalnem okolju izzovejo neodobravanje. Trenutna situacija resda ne dopušča klasičnega zbiranja, vendar je epidemija na srečo popularizirala tudi orodja, s katerimi lahko javnost aktivno sodeluje pri projektih (zoom, spletni anketni vprašalniki,…). Z vključevanjem različnih  deležnikov dosežemo, da  občani »iz prve roke« opozorijo na morebitne napake ali posebnosti v okolju. Na ta način se dvigne raven transparentnosti odločitev, občani jih vzamejo za svoje in jih je zato lažje izvajati. Celoten proces ima za posledico tudi povečanje zaupanja občanov v odločevalce. Eden od mehanizmov, s katerim je to mogoče doseči, je t.i. participativni proračun in delovanje sosveta krajevnih skupnosti, kar smo v LDP zagovarjali že v volilnem času. V svetniški skupini LDP menimo, da je ponovno čas za razmislek o oblikovanju participativnega proračuna in v občinskem proračuna bi morala biti temu namenjena vsaj minimalna sredstav. Po epidemiji bo še bolj pomembno, da se ljudje povežejo med seboj in sprožijo izvajanje projektov, ki izhajajo iz njihovih okolij. Z aktivnim sodelovanjem občanov se proračunska sredstva porabijo bolj transparentno in za tiste projekte, ki jih potrdijo občani na glasovanju. Mimo tega ukrepa pa obstajajo prej navedene alternative, ki omogočajo in spodbujajo večjo vključenost občank in občanov v delovanje občine.

Edis Rujović, vodja svetniške skupine LDP