TRENUTNA PROMETNA UREDITEV POTREBUJE ALTERNATIVO – ZAHODNA OBVOZNICA

Občina Kamnik je v preteklih letih vendarle naredila nekaj pomembnih korakov na področju prometa. Tu nikakor ne morem mimo Celostne prometne strategije (CPS), pri kateri so v okviru delavnic in javne razprave aktivno sodelovali tudi člani svetniške skupine  Liste Dušana Papeža. Naj omenim tudi odličen projekt KAM KOLO, ki zagotovo prispeva k bolj trajnostni mobilonosti in omogoča občanom dodatno možnost prevoza znotraj občine. Vendar so prometne konice vedno pogostejše,  na kar zagotvo vpliva spremenjen življenjski slog  (več avtomobilov na eno gospodinjstvo) ter priseljevanje. Slednje potrjuje, da je Kamnik privlačen za naselitev, kar je pozitivno.  Toda v zadnjem obdobju smo bili priča nekaj prometnim nesrečam v severnem delu mesta (cesta Duplica- Kamnik), ki  so praktično ohromile promet na celotni liniji sever-jug in pokazale, kako prometno ranjliva je občina, če pride do izrednih dogodkov na glavni cestni povezavi. Zato bo treba ozka prometna grla reševati z drugimi alternativami. Pred časom je bila še močno živa ideja o t.i. zahodni obvoznici, ki bi v večjem delu obšla mestni del in zagotavljala hitro priključitev proti Ljubljani, Domžalam, Kranju. Poleg iskanja alternativ, kot je zahodna obvoznica,  pa mora občina prevzeti aktivnejšo vlogo tudi pri spodbujanju javnega potniškega prometa. Zato upam, da bomo v Kamniku sprejeli prave odločitve ob začetku pogovorov z državo o umestitvi drugega tira kamniške železniške proge, takšne priložnosti za močno okrepitev javnega prometa ne smemo zamuditi.  

Edis Rujović, vodja svetniške skupine LDP