Prioritete mandata

Druga polovica mandata občinskega sveta je pravi čas, da si postavimo vprašanje ali dovolj naredimo za izboljšanje standarda občanov in enakomerni razvoj občine. Tudi epidemija ne sme biti izgovor za izogibanje takšnim vprašanjem. V Listi Dušana Papeža nas veseli, da smo konec 2020 naredili dva pomembna koraka in potrdili investicijski program za izgradnjo OŠ Frana Albrehta in da smo pristopili k nakupu zemljišč v KIK-u. Bolje pozno kot nikoli, čeprav smo izgubili veliko časa. Začetek gradnje OŠ Frana Albrehta se je odmaknil v naslednje leto, vsako leto odlašanja  pomeni večjo prostorsko stisko za učence in učitelje. Ravno epidemija pa je pokazala, da je treba zagotoviti v šolah dovolj prostora. Zamuda pri odkupu zemljišč v KIK-u je povzročila dodatno uničenje prostora. Na tem mestu bi pozval, da je treba urediti betonsko ograjo okoli KIK-a, ki na več mestih razpada. Treba se bo odločiti ali se zid popravi ali se ga poruši, sedaj ni ravno v ponos Kamniku. Po drugi strani v LDP opozarjamo, da še vedno ni odločitve o gradnji pokritega bazena, čeprav je bilo že večkrat sprejeto stališče, da ga občani potrebujejo. Prav tako bo treba narediti korak naprej pri ureditvi Šutne in nadaljevanju obnove starega mestnega jedra (Meso Kamnik, Utokova jama), nujna je tudi nadgradnja mreže električnih polnilnic. Mnogi omenjeni projekti ne morejo biti uresničeni v enem mandatu, ampak se lahko uresničijo le v dogovoru vseh odločevalcev v daljšem obdobju z zavedanjem, da gre za strateške projekte, ki izboljšujejo življenje občanov.

Edis Rujović, vodja svetniške skupine LDP