Celostno reševanje problemov

Od someščanov mnogokrat slišim, da imamo čudovito mestno jedro, ki pa mu manjka prave vsebine.  Kamnik ni edini s takšnimi težavami, pred leti se je s podobnimi vprašanji srečevala Ljubljana. Spremembe so dosegli s celovitim pristopom in postopoma. Prenovi stavb in infrastrukture mora slediti vsebina, ki prostoru da dušo, zaradi katere pridejo obiskovalci. Najprej domačini, ki jih je treba postaviti na prvo mesto in nato turisti. V preteklih letih je bilo nekaj pozitivnih premikov v Kamniku že storjenih, eden boljših projektov je Kul petek. Pričeli smo tudi z rekonstrukcijo infrastrukture (Glavni trg, Maistrova ulica), temu žal ni sledila prenova Šutne in preostalega mestnega jedra. Pred časom sem podal svetniško pobudo o vzpostavitvi t.i. ferate na Stari grad, ko bi se lahko obiskovalci praktično iz mestnega jedra povzpeli na izletniško točko. Javnost še vedno razburja ideja o ziplinu na Veliki planini, sam menim, da zipline ne sodi na Veliko planino. Na Veliko planino ne smemo uvajati vsebin, ki so v nasprotju s prostorom. Turisti vedno bolj zavračajo množični turizem in na prvo mesto postavljajo butična doživetja. Usmerjanje turizma na Veliki planini mora biti premišljeno in vprašamo se lahko ali se pri tem dovolj naslanjamo na Strategijo razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016-2025.

Edis Rujović, vodja svetniške skupine LDP