Vodne vire je treba zaščititi

Maja 2016, tekel je moj prvi mandat v Občinskem svetu, je bila na pobudo strank LDP, LMŠ, DESUS in NSi Vlada pozvana, naj prisluhne civilni iniciativi Za Slovenijo za svobodo. Iniciativa je imela tedaj ključno vlogo pri vpisu neodtujljive pravice do pitne vode v Ustavo RS. Pomembno vlogo je imel tudi Kamničan, Brane Golubović, saj mu je s kolegi iz civilne iniciative uspelo prepričati dve tretjini  poslancev Državnega zbora, da so podprli spremembo Ustave in tako je pravica do zdrave pitne vode postala ustavna pravica slehernega državljana. Danes je zdrava pitna voda spet ogrožena. Ogroža jo Vlada z novelo Zakona o vodah, ki je bila sprejeta v Državnem zboru RS, in ki dopušča gradnjo na doslej zaščitenih vodovarstvenih območjih in obrežjih vodnih teles. Medtem, ko voda postaja nafta 21. stoletja se nekateri do pomembnega nacionalnega bogastva vedejo zelo neodgovorno. Kamnik je vselej slovel po izjemno kvalitetni pitni vodi, četudi so nedavni dogodki, tudi zaradi množičnega turizma na Veliki planini, pokazali na slabšanje stanja. Predvsem pa so nas opozorili, da zdrava pitna voda ni za vedno dana, ampak je dobrina, ki jo je treba ves čas varovati. Zato na tem mestu svoje kolege in kolegice v Občinskem svetu pozivam, da za ohranitev zdrave pitne vode ponovno enotno stopimo skupaj in damo zavezo, da se bomo zoperstavili vsakemu posegu, ki bi lahko ogrozili naše vodne vire. Prepričan sem, da je to stališče enotno, ne glede na različne politične skupine iz katerih prihajamo.

Edis Rujović, vodja svetniške skupine LDP