POTENCIAL STAREGA MESTNEGA JEDRA JE PREMALO IZKORIŠČEN

Le redka mesta imajo takšen privilegij kot ga ima  Kamnik s svojim  starim mestnim jedrom. Videti je, da počasi prehajamo v čas po  zdravstveni COVID krizi,  čemer se bomo mnogih ukrepov morali držati še v prihodnje. Obenem pa prihaja čas, ko si bodo ljudje druženja in razvedrila želeli še bolj kot je to običajno v tem letnem času. Zaradi vseh omejitev še toliko bolj pridejo do izraza urejeni in dostopni javni prostori, ki omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa. Lokalna skupnost mora sistematično urejati in skrbeti, skupaj s prebivalci, za takšne prostore, ki morajo biti v bližini bivališč in biti dostopna vsem, tudi starejšim in gibalno oviranim prebivalcem. Staro mestno jedro je odlična priložnost za urejanje takšnih površin, hkrati z ureditvijo, pa privabimo občane v mestno jedro in ga oživimo.  Mestno jedro je treba  obravnavati kot celoto, kjer se morajo točke kot so Mali grad, Šutna, Glavni trg, Samčev prehod, Park Evropamed seboj prepletati. Žal trenutno stanje kaže na stihijo in občutek je, da urejanje starega mestnega jedra, kljub drugačnim zagotovilom,  ni ravno visoko na prioritetni lestvici nalog, ki jih je treba opraviti. Tudi vsebinski program mora imeti rdečo nit, kjer bo vsakdo lahko našel kotiček zase. Kasneje se t.i. urbane četrti začno razvijati in dopolnjevati same. Rezultat bo višja kvaliteta bivanja za občane, kasneje pa to vpliva tudi na privlačnost prostora in delov mesta za  turiste. Kamnik mora na področju turizma nujno preiti iz točkovnega turizma, ki pomeni veliko koncentracijo turistov na posameznih točkah b na zaokroženo celoto, ki jo v marketingu imenujejo tudi  paketna ponudba. Vendar preboja brez investicij v obnovo stavb, urbanega urejanja, izboljšanje storitev in dodatno ponudbo in jasnega izvajanja zapisane  strategije  ne bo moč doseči.