TUDI CESTE V URBANEM DELU OBČINE SO POTREBNE OBNOVE

Ena ključnih nalog lokalne samouprave je urejanje in opremljanje naselij s komunalno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, varne poti…). Vsega ni mogoče postoriti naenkrat, zato je še bolj pomemben jasen seznam obnov npr. lokalnih cest. Na ta način bi se izognili slabi volji občanov, ki imajo velikokrat občutek, da prenove cest niso v odvisnosti od prioritet. Ta mandat so po mojem mnenju v izraziti prednosti obnove cest na podeželju, medtem, ko urbani del občine v tem smislu ostaja zanemarjen. Proračunske postavke sicer obljubljajo nadaljevanje urejanja mestnega jedra in drugih urbanih območij v Kamniku, vendar do realizacije ne pride. Očitno je, da trenutni oblasti mestno jedro in urejanje cest in ulic v mestu niso prioriteta, kar pa je najmanj nekorektno do tam živečih občanov. Nedavno je bila delno urejena kamniška obvoznica, vendar je cesto obnavljala država. Pri takšnih razpravah je vedno izgovor, da so bile ceste na podeželju zanemarjene, vendar to ne sme biti razlog, da se cestišča v mestnih naseljih pusti propadati. Ker ostajajo dolgo zanemarjena je treba na koncu za obnove nameniti več denarja, kot če bi jih obnavljali sproti. Pred leti sem predlagal in ponavljam, da mora imeti občina seznam prioritet obnov cest, ki temeljijo tudi na aktualni analizi poškodovanosti cestišč in z upoštevanjem tega seznama bi bila pri obnovah cest vzpostavljena večja preglednost.

Edis Rujović, vodja svetniške skupine LDP