PARKOV IN TRGOV IMAMO DOVOLJ, A VANJE NE VLAGAMO DOVOLJ

Trenutna situacija morda res ni pravi čas, da govorimo o druženju, toda obdobje epidemije bo minilo in ponovno bomo zasedli trge in parke. Hkrati je to idealen čas, da občina premisli o načrtovanju ter izvedbi projektov, ki bodo izboljšali kakovost življenja v občini, kamor sodi tudi urejanje javnih prostorov. V naši občini se premalo pozornosti posveča celostnemu urejanju zunanjih javnih prostorov, kot so trgi in parki. Mnogi med njimi bi potrebovali popolno sanacijo, kot jo je bil deležen Glavni trg. V mestu imamo številne manjše prostore, kar omogoča raznolikost vsebin ter prinaša »življenje« v celotno mestno središče. Imamo Keršmančev park, ki pa ponuja premalo raznovrstnostnih aktivnosti in ga večina uporablja le poleti. Park Evropa, kjer uspešno potekajo KUL petki, a večji del tedna sameva. V centru mesta je zelo neurejen prostor za Kavarno Veronika, ki kliče po sanaciji in umestitvi primernih vsebin. Pozitiven vpliv ureditve prostora lahko vidimo na Trgu talcev pri trgovini Tuš. Za javne prostore je treba skrbeti, jim dajati vsebino in vanje umeščati infrastrukturo, ki občanom omogoča, da prostore uporabljajo za svojo aktivnosti. Kvalitetno urejen javni prostor omogoča, da se skupnost razvija, v postcovidnem obdobju bo to še bolj pomembno. Mnogokrat mi ljudje iz drugih okolij rečejo kakšne potenciale imamo pri nas, a zdi se, da jih sami ne znamo dovolj ceniti in zanje vedno zmanjka denarja.