GRS POTREBUJE VODO

Kamnik je destinacija z ogromnim turističnim potencialom, kar priznavajo turisti kot tudi številne turistične organizacije. Prav tako je Občina Kamnik v ospredje postavila kot eno izmed vodilnih gospodarskih panog v Kamniku turizem. Tudi sam sem prepričan, da zaradi naravnih danosti, predvsem visokogorja, moramo izkoristiti vse potenciale, ki so nam na voljo. Vendar pa bo potrebno spremeniti nadaljni razvoj in sicer preiti iz množičnega turizma v butični.

 Toda, žal so sestavni del turističnih izletov v gorah in denimo na Veliki planini tudi nesreče. Gorska reševalna služba je nič kolikrat že rešila življenje marsikomu, ki se je v gorah ponesrečil ali pa obstal sam sredi gora. Vsi poznamo angažma GRS Kamnik, ko govorimo tako o njihovem strokovnem delu kot o skrbi za prostor, kjer so od nedavnega. Ni potrebno izgubljati besed tudi o vseh zbranih prispevkih državljank in državljanov. Prostovoljstvo je v Sloveniji izjemno dobro razvito, toda vse prevečkrat tudi dežnik pod katerega se skrijeta tako državna kot lokalna oblast. Ob 100 obletnici delovanja GRS Kamnik bo slednja pripravila seminar v juniju letos, septembra pa sledi tudi uradna otvoritev prostorov. Vendar pa je skrajno nedostojno, da ob vsem prostovoljstvu jubilej in uradno otvoritev  v 21. stoletju pričakajo brez vode! 

Če sem uvodoma začel s turizmom in prav je da nanj stavimo in tako občina vabi turiste na izletniške točke v kamniškem visokogorju in Veliki planini, potem je potrebno poskrbeti tudi za optimalno delovanje prostorov GRS Kamnik. Ne moremo jim namreč očitati, da samo čakajo, da lokalna skupnost nekaj naredi. Večino ali pa skoraj praktično vse so doslej postorili sami, zato je Občina po mojem mnenju dolžna poskrbeti za zunanjo ureditev in oskrbo z vodo novih prostorov GRS Kamnik.

Na tem mestu sprašujem, kako, na kakšen način predvsem kdaj ima Občinska uprava GRS Kamnik pristopiti na pomoč?

V kolikor Občina Kamnik še nima v načrtu urediti prej omenjene problematike pa na tem mestu dajem pobudo za zagotovitev finančnih sredstev za osnovno infrastrukturno opremljenost prostorov GRS KAMNIK.