O NAŠI USODI ODLOČAJMO SAMI

Kamnik je destinacija z ogromnim turističnim potencialom, kar priznavajo turisti kot tudi številne turistične organizacije. Prav tako je Občina Kamnik v ospredje postavila kot eno izmed vodilnih gospodarskih panog v Kamniku turizem. Tudi sam sem prepričan, da zaradi naravnih danosti, predvsem visokogorja, moramo izkoristiti vse potenciale, ki so nam na voljo. Vendar pa bo potrebno spremeniti nadaljni razvoj in sicer preiti iz množičnega turizma v butični.

 Toda, žal so sestavni del turističnih izletov v gorah in denimo na Veliki planini tudi nesreče. Gorska reševalna služba je nič kolikrat že rešila življenje marsikomu, ki se je v gorah ponesrečil ali pa obstal sam sredi gora. Vsi poznamo angažma GRS Kamnik, ko govorimo tako o njihovem strokovnem delu kot o skrbi za prostor, kjer so od nedavnega. Ni potrebno izgubljati besed tudi o vseh zbranih prispevkih državljank in državljanov. Prostovoljstvo je v Sloveniji izjemno dobro razvito, toda vse prevečkrat tudi dežnik pod katerega se skrijeta tako državna kot lokalna oblast. Ob 100 obletnici delovanja GRS Kamnik bo slednja pripravila seminar v juniju letos, septembra pa sledi tudi uradna otvoritev prostorov. Vendar pa je skrajno nedostojno, da ob vsem prostovoljstvu jubilej in uradno otvoritev  v 21. stoletju pričakajo brez vode! 

Če sem uvodoma začel s turizmom in prav je da nanj stavimo in tako občina vabi turiste na izletniške točke v kamniškem visokogorju in Veliki planini, potem je potrebno poskrbeti tudi za optimalno delovanje prostorov GRS Kamnik. Ne moremo jim namreč očitati, da samo čakajo, da lokalna skupnost nekaj naredi. Večino ali pa skoraj praktično vse so doslej postorili sami, zato je Občina po mojem mnenju dolžna poskrbeti za zunanjo ureditev in oskrbo z vodo novih prostorov GRS Kamnik.

Na tem mestu sprašujem, kako, na kakšen način predvsem kdaj ima Občinska uprava GRS Kamnik pristopiti na pomoč?

V kolikor Občina Kamnik še nima v načrtu urediti prej omenjene problematike pa na tem mestu dajem pobudo za zagotovitev finančnih sredstev za osnovno infrastrukturno opremljenost prostorov GRS KAMNIK.

Pomen participativnega odločanja in participativni proračun

Naloga vseh, ki delujemo v lokalni politiki je, da odgovorno urejamo področja, za katera je pristojna lokalna oblast, za kar smo dobili mandat na volitvah. Prebivalci pa morajo imeti poleg volitev tudi možnost neposrednega sodelovanja pri pomembnih odločitvah. Uveljavljanje participativne demokracije oziroma soodločanja je posebej pomembno pri večjih odločitvah, npr. pri posegih v prostor. Soodločanje vodi v kvalitetnejše rešitve, ki povzročajo manj konfliktov, pomenijo večje zadovoljstvo prebivalcev z odločitvami in lažje sprejemanje neprijetnih, a nujnih sprememb…Večkrat sem opozarjal na pomen vključevanja širše javnosti, kaj pa pomeni ignoriranje takšnih principov smo videli na marčevski seji občinskega sveta, ko v drugi obravnavi ni bil potrjen Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Pomisleki in strahovi okoliških občanov so bili predstavljeni šele na seji občinskega sveta. Gre za odgovornost lokalne oblasti, ki bi morala prej odpreti pogovore z občani. V Kamniku imamo glede širšega sodelovanja javnosti primer dobre prakse izpred nekaj let, gre za nastajanje prometne strategije na dobro obiskanih delavnicah in v sodelovanju različnih deležnikov. Naj na koncu ponovim predlog LDP, da se moramo tudi v Kamniku lotiti oblikovanja participativnega proračuna. Po izkušnjah iz drugih občin je rezultat večje angažiranje občanov in različnih skupin, tudi mladih, da aktivneje sodelujejo pri nastajanju občinskih politik in postanejo aktivnejši državljani, kar pa mora biti dolgoročen cilj vsake politike.  

 

Volitve so aktivno državljanstvo

Politika mora služiti ljudem, saj nam ljudje na volitvah namenijo glas, da jih zastopamo in skozi mandat predstavljamo njihove interese in vrednote, ki si jih delimo. V občinskem svetu smo bili v tem mandatu žal priče, da je kar nekaj odlokov poželo velik plaz negodovanja med ljudmi in po mojem mnenju je bil glavni razlog za to premalo vključenosti javnosti v zakonodajne postopke. Na marčevski seji občinskega sveta pa v drugi obravnavi ni bil potrjen Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, saj so bili pomisleki in strahovi okoliških občanov predstavljeni šele na seji občinskega sveta. Večkrat sem opozarjal na pomen vključevanja širše javnosti v postopke in da bi tako v resnici zaživel model soodločanja oziroma participativne demokracije. Za soodločanje si je res treba vzeti več časa, vendar pa je na koncu sprejeta rešitev kvalitetnejša. Za boljšo obveščenost javnosti pa smo odgovorni tudi vsi, ki delamo v politiki, da jo obveščamo o svojem delu celovito in podprto z dejstvi. Demokratične volitve so bile izborjene z osamosvojitvijo Slovenije in zato je prav, če to pravico uporabimo vedno, ko je za to priložnost. Letos bo to mogoče storiti najprej na državnozborskih volitvah, nato na lokalnih in še na predsedniških in upam, da bo aktivno državljanstvo res zaživelo, še posebej apeliram na mlade, da o svoji usodi odločajo sami in jo ne prepustijo drugim. Mladi smo večkrat dokazali, da nam je mar za razmere v družbi in naj bo tako tudi tokrat.