Nova stanovanja in nakupovalna središča, a ne za vsako ceno

V letošnjem letu je občinski svet obravnaval dva izjemno pomembna odloka na področju prostorske problematike. Gre za območje v neposredni bližini nakupovalnega središča Mercator centra na Ljubljanski cesti in za območje t.i. Utokove jame. Za slednjo sem že leta 2016 kot občinski svetnik podal pobudo naj občina aktivno pristopi k reševanju omenjenega področja, s čimer bi mestno jedro pridobilo večnamenski park, hkrati pa naj ustrezno poskrbi za prometno ureditev v njegovi okolici. Žal pa je večina svetnic in svetnikov nedavno potrdila predlog, s katerim bomo prostor še dodatno obremenili, čeprav je na Usnjarski cesti že sedaj ozko prometno grlo. Prepričan sem, da nas bo v prihodnosti prav tako še bolela glava zaradi odločitve vladajoče koalicije, da ob Ljubljanski cesti odobri gradnjo dodatnih 2 nakupovalnih središč. Očitno se v teh primerih deluje po principu, da bomo že kako, saj si drugače ni mogoče razložiti, da v prostor umeščamo nove obremenitve, pri čemer se z reševanjem prometa ne ukvarjamo. Podpiram gradnjo novih prepotrebnih stanovanj, a ob zavedanju, da že trenutna prometna infrastruktura ni optimalna, je tovrstno hitenje, brez reševanja prometnih zagat problematično. Sem pa zato izredno vesel, da je Občina Kamnik kupila prostore nekdanje tovarne Meso Kamnik, za kar sem se zavzemal tudi sam in podal pobudo že 2016. Upam, da bo območje namenjeno ozelenitvi centra in bo postalo nov javni prostor v Kamniku.

Edis Rujović
Svetniška skupina LDP