20. novembra obkrožite 7

20. novembra obkrožite številko 7, saj ste ZA.

– varne šolske poti 

– vrtec vsem otrokom

– otroška igrišča in zelene površine

– varno starost

– pravico občanov do izbranega zdravnika 

– zaščito izvira Kamniške Bistrice 

– zaščito vodnega zajetja Iverje 

– Veliko planino: prenova naprav in komunalne infrastrukture 

– parkirna mesta (Duplica, Klavčičeva, zdravstveni dom)

– ureditev kanalizacije in optike 

– pokrito in večjo tržnico 

– oživitev mestnega jedra 

– pokritje bazena Pod Skalco 

– ureditev območja Smodnišnice 

– Kreativno četrt Barutana in KIKštarter 

– pomoč obrti in podjetništvu

– razvoj gorskih in turističnih kmetij

Mi bomo vaš glas v občinskem svetu.