Lista Dušana Papeža kandidira za občinski svet

V iztekajočem mandatu je naša stranka imela štiri mandatna mesta; zastopali so jo Žaklina Zdravkovič, Dušan Papež, Edis Rujević in Grega Zorman. Delali so v dobro vseh in podprli projekte, ki so bili dobri za Kamnik in njihove prebivalce. Ponosni smo, da je Občina na pobudo naše stranke:

– naredila hitrostno oviro na Ulici Matija Blejca;

– da je prišlo do začetka urejanja komunalne infrastrukture na Veliki planini;

– uredila parkirišča na območju Velike planine;

– asfaltirala cesto do Rakovih ravni;

– gostila gorski cilj kolesarske dirke po Sloveniji;

– izvedla meritve nočnega hrupa na Duplici ter s Pošto Slovenije prouči možnosti za zmanjšanje hrupa;

– namestila zbiralnike za odpadno olje

Zavzemali smo se za urejanje območja Smodnišnice, prostorov Gorske reševalne službe Kamnik, za nakup območja Mesa Kamnik.

Celoten mandat smo delali v skladu z našim sloganom “Dobro je, kar združuje!” Enak slogan bomo uporabili tudi na lokalnih volitvah, kjer se bomo potegovali za mesta v občinskem svetu.