ZAHVALA

Iskrena HVALA za vso vašo podporo!

Lista Dušana Papeža se bo trudila za dobro vseh Kamničank in Kamničanov. V občinski svet ste izvolili dva občinska svetnika: Alenka Jevšnik in Dušan Papež.

Iskrene ČESTITKE županu Mateju Slaparju ob izvolitvi v nov županski mandat.

Verjamemo, da bomo skupaj delali DOBRO.

Rezultati: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/kamnik/rezultati