O NAŠI USODI ODLOČAJMO SAMI

Kamnik je destinacija z ogromnim turističnim potencialom, kar priznavajo turisti kot tudi številne turistične organizacije. Prav tako je Občina Kamnik v ospredje postavila kot eno izmed vodilnih gospodarskih panog v Kamniku turizem. Tudi sam sem prepričan, da zaradi naravnih danosti, predvsem visokogorja, moramo izkoristiti vse potenciale, ki so nam na voljo. Vendar pa bo potrebno …

Nadaljuj z branjem O NAŠI USODI ODLOČAJMO SAMI

GRS POTREBUJE VODO

Kamnik je destinacija z ogromnim turističnim potencialom, kar priznavajo turisti kot tudi številne turistične organizacije. Prav tako je Občina Kamnik v ospredje postavila kot eno izmed vodilnih gospodarskih panog v Kamniku turizem. Tudi sam sem prepričan, da zaradi naravnih danosti, predvsem visokogorja, moramo izkoristiti vse potenciale, ki so nam na voljo. Vendar pa bo potrebno …

Nadaljuj z branjem GRS POTREBUJE VODO

PARKOV IN TRGOV IMAMO DOVOLJ, A VANJE NE VLAGAMO DOVOLJ

Trenutna situacija morda res ni pravi čas, da govorimo o druženju, toda obdobje epidemije bo minilo in ponovno bomo zasedli trge in parke. Hkrati je to idealen čas, da občina premisli o načrtovanju ter izvedbi projektov, ki bodo izboljšali kakovost življenja v občini, kamor sodi tudi urejanje javnih prostorov. V naši občini se premalo pozornosti …

Nadaljuj z branjem PARKOV IN TRGOV IMAMO DOVOLJ, A VANJE NE VLAGAMO DOVOLJ

TUDI CESTE V URBANEM DELU OBČINE SO POTREBNE OBNOVE

Ena ključnih nalog lokalne samouprave je urejanje in opremljanje naselij s komunalno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, varne poti...). Vsega ni mogoče postoriti naenkrat, zato je še bolj pomemben jasen seznam obnov npr. lokalnih cest. Na ta način bi se izognili slabi volji občanov, ki imajo velikokrat občutek, da prenove cest niso v odvisnosti od prioritet. …

Nadaljuj z branjem TUDI CESTE V URBANEM DELU OBČINE SO POTREBNE OBNOVE

Športna infrastruktura in strategija športa 

Uspehi kamniških športnic in športnikov so izjemni. Njihova izjemnost je še večja, če pogledamo v kakšnih pogojih večinoma trenirajo. Za lepe zgodbe, ki so nam vsem v ponos, lahko stavijo le na trdo voljo, odrekanje in tople besede. Lokalna skupnost bi morala zagotavljati ustreznejše pogoje za delovanje športnih panog. Pomanjkanje športne infrastrukture v Kamniku ni …

Nadaljuj z branjem Športna infrastruktura in strategija športa