Boris Pohlin

boris pohlinRojen je bil 28. februarja 1959 v Ljubljani. Je oče dveh otrok in  živi na Duplici. Po poklicu je strojni ključavničar in je v dneh volilne kampanje še zaposlen v zasebnem podjetju, ko se bodo volitve končale pa bo že upokojenec. Rad hodi v hribe in kolesari. Zavzemal se bo predvsem za ureditev Velike planine, saj je trenutno “fajmošter” bajtarjev na Veliki planini. V preteklosti pa je bil že dvakrat izbran za župana bajtarjev. Zavzemal se bo za obnovo cest, parkirišč in optičnega kabla do vseh kamniških zaselkov.

»Vabila za sodelovanje na Listi Dušana Papeža sem bil vesel, z udeležbo v kampanji pa aktivno prispevam k promociji volilnega programa, ki predstavlja rešitve na vseh področjih, ki so mi blizu in za katere se bom kot občinski svetnik zavzemal.«