Brane Golubović

BraneGolubovicRodil se je 10. avgusta 1969. V Kamniku živi od leta 1974, ko so se preselili iz Ljubljane. Je magister upravnih ved in je s politiko, predvsem na lokalni ravni, povezan že dolgo časa. Vseskozi je aktiven na civilno družbenem področju. V preteklosti je bil dolgotrajni član taborniške organizacije, soustanovitelj mladinskega centra, član različnih društev in iniciativ, podžupan in občinski svetnik, predsednik Športne zveze Kamnik, član podjetniške ekipe wFoil, ipd. Danes pa je  član Lions kluba Kamnik, član upravnega odbora Civilne iniciative, ki se je uspešno zavzemala za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS in član različnih društev.

Poleg politike in aktivizma ga zanima tudi komuniciranje z različnimi deležniki, podjetništvo, predvsem socialno podjetništvo in kooperative ter novi ekonomski modeli, ki iščejo drugačne, kreativne poti do realizacije idej in posledično do novih zaposlitev.

Njegovo profesionalno in prostovoljno delo na različnih področji je vseskozi povezano s komunikacijo z različnimi tipi osebnostmi in skupinami znotraj in izven organizacije, pisanjem govorov, izjav, kreativnim razmišljanjem in podajanjem idej, iskanjem rešitev, delom pod pritiskom, učenjem, spremljanjem in razumevanjem predpisov, delom v projektnih skupinah in samoiniciativnostjo, z načrtovanjem in spremljanjem javnih financ, analitičnim delom, ipd.

Na ta način je razvil sposobnost hitrega prilagajanja na nova delovna okolja in področja dela ter poleg formalnih pridobil tudi veliko neformalnih znanj iz različnih področij kot so: vodenje in organiziranje, nastopanje, odnosi z mediji, svetovanje, ekipno delo, delo na posameznih projektih in delo v lokalni in državni upravi.

Ko se je marca 2013 zamenjala Vlada je postal nadomestni poslanec v DZ RS, v poslanski skupini Pozitivne Slovenije. V 16 mesecih njegovega dela se je največ ukvarjal z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo, po poteku mandata je svoja prizadevanja nadaljeval in skupaj s civilno iniciativo uspel doseči vpis pravice do pitne vode v Ustavo. Ukvarjal se je tudi z novimi ekonomskimi modeli, socialnim podjetništvom, zadružništvom, samopreskrbo s hrano, univerzalnim temeljim dohodkom,  ipd. Vseskozi je sodeloval s Forumom socialnega podjetništva ter bil so-pobudnik nekaterih zakonov, ki so omogočali delovanje socialnih podjetji in kooperativ. Maja 2014, po delitvi Poslanske skupine Pozitivne Slovenije je postal samostojni poslanec.

Želi biti aktiven in kreativen na vsakem področju na katerem dela profesionalno ali prostovoljno. Do 13. februarja je delal v Etri skupnosti, kjer je bil zadolžen za različne podjetniške projekte povezane s socialno ekonomijo in modelom lokalnega krožnega gospodarstva, nato se je zaposlil v kabinetu župana Občine Kamnik, od 22.6.2018 pa je poslanec Državnega zbora in član poslanske skupine LMŠ, s katero je LDP novembra 2015 podpisala partnerski sporazum o sodelovanju.

Kontakt:
e-naslov: brane.golubovic@gmail.com
Facebook profil: facebook.com/Brane.Golubovic

VPRAŠANJA IN POBUDE (od december 2014 do 10.2.2017 ko je odstopil kot občinski svetnik)