Nepregledno križišče na Vrhpoljah

Svetnica Žaklina ZDRAVKOVIĆ (LDP) je občinski upravi Občine Kamnik podala pobudo, da se izboljša preglednost križišča na Vrhpoljah. Žaklina ZDRAVKOVIĆ (LDP): Spoštovani, na našo svetniško skupino, LDP Kamnik, so se obrnili nekateri krajani naselja Vrhpolje pri Kamniku, ki živijo ob lokalni cesti parcelna številka 84/8, k. o. Nevlje. Zaradi nepreglednosti imajo zelo otežen izvoz iz …

Nadaljuj z branjem Nepregledno križišče na Vrhpoljah

Nova parkirišča na Klavčičevi še letos

Naša občinska svetnica Žaklina Zdravkovič je strokovnim službam Občine Kamnik podala pobudo in zastavila vprašanje, ki se nanaša na parkiranje in parkirna mesta na Klavčičevi ulici. Odgovor občinske uprave je pozitiven. Ukrep, ki bo povečal število parkirnih mest in obenem obdržal širino ulice bo izveden še letos. Žaklina Zdravković je v svoji pobudi zapisala, da …

Nadaljuj z branjem Nova parkirišča na Klavčičevi še letos

Nove klopi na avtobusnih postajališčih

V januarju je Žaklina Zdravković občinski upravi predlagala, da se na avtobusnih postajališčih zamenjajo klopi, saj so le te zaradi vandalizma v zelo slabem stanju. Poleg tega je Občino povprašala, na kakšen način poteka pregled stanja avtobusnih postajališč na celotnem območju občine in kdo jih vrši ter koliko sredstev se vsako leto nameni za različna popravila (vandalizem, uničenost materiala)? …

Nadaljuj z branjem Nove klopi na avtobusnih postajališčih

Oprema na Zelenem robu

Naš svetnik Edis Rujović, je na zadnji seji občinskega sveta dal pobudo, da se na Zelenem robu uredijo na način, da se bodo skladali z arhitekturo Velike planine, da se zamenja uničene ležalnike in nadomesti reklamne »jurčke« in senčnike različnih pijačarskih podjetji z opremo, ki bo odražala arhitekturo planine. V odgovoru so pristojni zapisali so, da …

Nadaljuj z branjem Oprema na Zelenem robu