Damijan Zdovc

damijan zdovcDamijan Zdovc je bil rojen 20. 9. 1971 v Kamniku. Po poklicu je monter in upravljavec energetskih naprav.

»Že štiri leta sem predsednik KS Srednja vas in dobro poznam problematiko lokalne skupnosti in premajhne vloge le-te v odločanju na občinski ravni.

Kot športnik in nekdanji reprezentant Slovenije v atletiki  sem še vedno povezan s športom. Na Atletski zvezi delujem kot sodnik z licenco nacionalnega tehničnega osebja in tako pripomorem k dobremu in transparentnemu delu na atletskih tekmovanjih. Imam tudi diplomo o strokovni usposobljenosti za delo v športu in delujem kot samostojni trener atletike. Ljubezen do športa, usposobljenost za delo v športu ter delo  z vrhunskimi športniki mi kot kandidatu za občinskega svetnika daje določeno širino, ki jo bom lahko s pridom uporabil. Kandidaturo pa jemljem kot izziv, ki mi je kot športniku še kako domač.

Vrhunski šport je v Kamniku podhranjen, predvsem kar se tiče infrastrukture, ki vrhunskim športnikom ne omogoča kvalitetnih treningov.

Zato si bom v stranki Lista Dušana Papeža prizadeval, da se vrhunskim športnikom omogoči boljše pogoje za trening. Kot predsednik KS pa se bom zavzemal za bolj transparenten dialog občine s krajevnimi skupnostmi. Poudarjal bom pomen širših pristojnosti krajevnih skupnosti glede projektov in investicij v posameznih krajih. Tudi v programu stranke je velik poudarek  na sodelovanju občine s krajevnimi skupnostmi, zato verjamem, da bomo združeni uspeli.«