Edis Rujović

EdisEdis Rujović se je rodil 22. 10. 1989 v Ljubljani. Prve korake je naredil na Rodici pri Domžalah, od petega leta naprej pa z družino, ki mu pomeni izredno veliko, živi V Kamniku.

Obiskoval je osnovno šolo Frana Albrehta. Do petega razreda podružnično šolo v Mekinjah, nato pa centralno v Kamniku. Srednješolsko izobraževanje je nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Po končani srednji šoli se je vpisal na Fakulteto za varnostne vede, kjer je končal študij iz smeri kriminalistično preiskovanje.

Vseskozi je bil športno aktiven. Vrsto let je treniral nogomet ter judo in brazilski jiu jitsu. Šport mu pomeni še vedno zelo veliko, saj je prepričan, da je ravno zaradi športa oblikoval lastnosti, s pomočjo katerih lažje dosega zastavljene cilje v življenju, zlasti pri disciplini, ekipnemu delu, odrekanju in predanosti zastavljenim ciljem.

Od leta 2014 je član nadzornega odbora v Nogometnem klubu Kamnik.

Zaposlen je kot specialist za nadzor in kvaliteto v telekomunikacijskem podjetju Telemach. V telekomunikacijskih vodah je praktično že od svojega osemnajstega leta.

V politiki je novinec, kar pa ne pomeni, da prej ni dokaj aktivno spremljal političnega dogajanja na državni in lokalni ravni. Odločitev za vstop v politiko je povezan s povabilom Dušana Papeža, da kandidira za občinskega svetnika v mestu Kamnik. Oktobra 2014 je bil izvoljen v Občinski svet Občine Kamnik, kjer je član Statutarno pravne komisije in član sveta Zavoda mestnih lekarn.

Meni, da je čas, da nova generacija aktivno stopi v politiko. Hitre spremembe na vseh področjih družbenega življenja so v razvitem svetu nekaj povsem običajnega, še zlasti na področju novih tehnologij, ki vsekakor vplivajo na naš način življenja. Politika je tista, ki določi smer in ustvarja pogoje. Mlada generacija ima celo kopico dobrih predlogov, kako izboljšati pogoje na posameznem področju v naši skupnosti, zato se bo še naprej trudil, da bodo ti v konsenzu z izkušnjami starejših upoštevani oz. implementirani.

Kontakt:
e-naslov: rujovic.edis@gmail.com
Facebook profil: facebook.com/edisrujovic

VPRAŠANJA IN POBUDE