Kandidati za OS 2022

letak A4 dvostranski_skupen-pošta_OK-1
letak A4 dvostranski_skupen-pošta_OK-2

Volilna enota 1

 

Matic-Romsak-1
MATIC ROMŠAK – ZA KAMNIČANE IN POŠTENO POLITIKO

Sem Matic Romšak, star 58 let, poročen in oče dveh otrok.

Po izobrazbi sem diplomirani ekonomist. Kot direktor sem zaposlen v Poslovni coni Komenda, ki smo jo pod mojim vodstvom uredili v najlepšo in najbolj urejeno poslovno cono v Sloveniji ter se »do zadnjega evra« znebili vseh dolgov.

Moja prejšnja delovna mesta so bila: generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, vodja prodajnega oddelka v nepremičninskem podjetju NLB HIPO, pomočnik direktorja v družbi Golf Arboretum, prokurist v podjetju STOL CONSULTING in pomočnik direktorja v nepremičninskem podjetju METROPOLA.

Aktivno govorim angleški in hrvaški jezik. Moj prosti čas zapolnjujejo družina, šport, kultura in prostovoljna dejavnost. V Lions klubu Kamnik sem bil ustanovni član, eno leto tudi predsednik. Že 35 let pojem pri Prvem slovenskem pevskem društvu LIRA iz Kamnika.

Bil sem tudi vrhunski športnik, večkratni udeleženec IRONMAN-a, svetovnega prvenstva na Havajih, kot član slovenske triatlonske reprezentance. Član le-te sem še vedno v letnem in zimskem triatlonu: lani in letos tudi državni prvak, v letu 2019 pa evropski prvak v polovičnem ironmanu.

Ukvarjal sem se tudi z novinarskim delom: kot študent na Radiu Slovenija in Televiziji Slovenija ter CA TV Impulz, kasneje sem bil glavni in odgovorni urednik časopisa Kamniški občan, revije Odbojka in humoristično-informativnega časopisa podjetja Edigs v Domžalah.

Moj namen vključitve v občinsko politiko je resen, menim, da moramo končno preseči politično polarizacijo, še bolj pa me motijo netransparentnost, korupcija in izrazito pomanjkanje politične in moralne odgovornosti. Kot kandidat za občinski svet se bom potrudil za:

  • vzpostavitev poslovne cone v Kamniku,
  • asfaltiranje cest v odročnih vaseh,
  • redno vzdrževanje cestne infrastrukture,
  • za gradnjo pločnikov na vseh šolskih poteh,
  • internet v vsaki vasi.

Sem pozitiven, komunikativen in fleksibilen, z dobrimi organizacijskimi sposobnostmi. Lahko delam samostojno ali v skupini. Rad delam s pozitivnimi ljudmi, ne prenašam pa laži, pokvarjenosti in hinavščine.

 

Urska-Mali-1
URŠKA MALI

Moje ime je Urška Mali, prihajam iz Špitaliča, stara sem 38 let. Po poklicu sem dipl. ekonomistka. Leta 2021 sem prevzela družinsko kmetijo, kjer živim z družino.

Deset let sem delala v turizmu, predvsem na recepciji ter prodaji storitev za tuji trg, wellness področju in organizaciji. Vmes me je pot ponesla tudi v tujino in sicer na ladjo, kjer sem še dodatno izpopolnila svoje znanje ter si pridobila veliko izkušenj.

Sem komunikativna, vztrajna, prilagodljiva in vedno pripravljena pomagati. Pri svojem delu sem natančna, odločna, odgovorna, rada se dodatno izobražujem, zanimajo me novitete. Pomembno mi je timsko delo, saj se lahko le na ta način dosegajo skupni zastavljeni cilji.

V Občini Kamnik bo potrebno postoriti še veliko, kar bo zahtevalo veliko dela, znanja ter skupnega sodelovanja, predvsem na področju urejanja lokalnih poti ter komunalne infrastrukture, ohranjanju hribovskih kmetij ter poskrbeti za dostojanstvo starejših in omogočiti vrtce za vse otroke.

 

Marjan-Plemeniti
MARJAN PLEMENITI

Moje ime je Marjan Plemeniti, stanujem na Studencah.  Sem upokojenec, delno delam kot  samostojni podjetnik.

Listi Dušana Papeža sem se pridružil pred štirimi leti v želji, da skupaj pomagamo pri asfaltiranju ceste na Studenca, ki je bila v katastrofalnem stanju. Uspeli smo, poleg tega smo dobili tudi optiko. Ta pridobitev je krajanom zelo izboljšala kakovost življenja. Zato si bom še naprej prizadeval, da take in podobne pridobitve pridejo tudi v druge kraje in vasi Tuhinjske doline. Vem, da jih ni malo in da si jih krajani tudi zaslužijo.

Prepričan sem, da prebivalci na periferiji občine, stran od glavne ceste, niso deležni iste obravnave kot meščani in to bi radi spremenili. Nujna je npr. mrliška vežica v Nevljah.

Seveda je tudi mesto samo potrebno sprememb oz. posodobitev (parkirni prostori in vrtčevske kapacitete). SKUPAJ BOMO ZMOGLI!

 


MATEJKA KOTNIK

Sem Matejka Kotnik, stara 50 let. Kot prodajalka delam v ribarnici Domžale, kjer vodim tudi poslovanje trgovine. Sem poročena in imam dva odrasla otroka.

Listi Dušana Papeža sem se pridružila, ker ljudem želim pomagati, če le v moji moči. Sem iskrena, zanesljiva, vztrajna. Rada imam tudi nove izzive, zato menim, da z vztrajnostjo in dogovori lahko skupaj dosežemo zastavljene cilje.

 

DAMIJAN ZDOVC

Sem Damijan Zdovc, rojen 20. 9. 1971 v Kamniku. Po poklicu sem monter ter licencirani trener stadionske atletike pri OKS. Kot trener sem vsak dan aktiven pri perspektivnih atletih, ki dosegajo odlične rezultate, kot tudi pri atletih, ki se šele podajajo v svet atletskega športa

Kot strokovni delavec v športu se bom zavzemal za boljše pogoje na športnem področju, še posebej za boljšo izkoriščenost in dostopnost trenutne športne infrastrukture. Zavzemal se bom za razvoj novih športnih objektov, ki jih bodo uporabljali tako licencirani športniki kot tudi rekreativci. Podpirajmo rekreacijo v kamniški občini!

 

Volilna enota 2:

 

Dusan-Papez
DUŠAN PAPEŽ

Sem Dušan Papež, rojen 1958, poročen, oče dveh hčera in dedek štirim vnukom.

Sem lastnik in prokurist uspešnega družinskega podjetja Avtoličarstvo in avtokleparstvo Papež s 36-letno tradicijo. Podjetje je kot pošteno in strokovno poznano doma in v tujini ter daje kruh 10 zaposlenim.

Leta 2001 sem ustanovil Klub gorskih tekačev Papež, ki je v 20-letih prerasel v društvo, spoštovano doma in v tujini. Atleti so dejavni na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju in se ponašajo s prestižnimi naslovi svetovnega razreda. Poznani smo tudi kot organizatorji ekstremnega teka na Grintovec, ki se je v 20- letih iz zanesenjaškega izziva razvil v vrhunski mednarodni tek, znan po odlični organizaciji, množični udeležbi in močni konkurenci. Prireditev je bila praznik cele bistriške doline in občine, saj je povezovala preko dvesto prostovoljcev.

Organizacija tako svetovnega (2010) kot evropskega (2017) prvenstva v gorskih tekih na Veliko planino je bil tridnevni spektakel: od sprejema reprezentanc, otvoritvene slovesnosti, ogleda proge, tekma, zaključna slovesnost s podelitvijo medalj. Obeh prvenstev se je udeležilo preko 1000 tekačev iz 42 držav sveta. Za odlično organizacijo sem prejel veliko priznanj tako s strani tekačev kot AZS ter evropske in svetovne zveze. Skupaj z družino, prostovoljci, tekači in sponzorji smo dokazali, da je tekma na najvišjem nivoju lahko poštena in srčna. Častno in športno smo ponesli ime Kamnika, Velike planine in Grintovca širom sveta.

Deloval sem tudi kot predsednik Športne zveze Kamnik, sodelujemo v Tekaškem pokalu Občine Kamnik in Zimski ligi k sv. Primožu. Tek k sv. Primožu sodi v sklop prireditev v počastitev občinskega praznika. Od leta 2017 sem tudi predsednik Združenja za gorske teke pri AZS.

Leta 2014 sem ustanovil Listo Dušana Papeža. Kot svetnik že osem let uspešno, povezovalno in ustvarjalno delujem v občinskem svetu. Kot predsednik Strokovne komisije za ohranjanje in razvoj Velike planine in kot predsednik Skupščine družbe Velika planina d.o.o. aktivno rešujemo problematiko Velike planine.

 

Delujem povezovalno, saj skupaj zmoremo vse. Rad delam dobro in verjamem v ljudi. Vedno sem pripravljen pomagati in delovati v dobro vseh občanov z geslom Dobro je, kar združuje.

Za delo na področju športa, podjetništva in donatorstva ter dela v občinskih organih sem letos prejel Zlato priznanje Občine Kamnik.

 


Untitled-1
VIDA ROMŠAK
Rojena sem 20. 06. 1955. Po izobrazbi sem ekonomsko-komercialni tehnik. Do upokojitve sem opravljala poklic administratorke in tajnice računovodskih del.

Rada živim v lepem in urejenem okolju, zato sem se vedno trudila za naš kraj. Aktivna sem tudi v naši krajevni skupnosti. Še vedno sem predsednica odbora za zeleno dolino Črne, ki skupaj s člani in krajani skrbi, da je naša dolina lepa in urejena. Želim delati dobro za vse ljudi. 

 


Untitled-2
ANDREJ POTOČNIK

Sem Andrej Potočnik, rojen leta 1967. Sem kmetovalec, vzdrževalec in strojnik žičniških naprav. Delo, ki ga opravljam, je tehnično vodenje in vzdrževanje žičniških naprav. Prostega časa skoraj ni, rad pa raziskujem naravo, ki je zares čudovita. 

Zavzemam se za razvoj turizma v povezavi s kmetijstvom. Za lokalno pridelavo hrane, ki bi jo ponudili obiskovalcem. Za povečanje nastanitvenih kapacitet v okviru turističnih kmetij.

V prvi vrsti je nujna skrb za ohranitev in vrednotenje čiste pitne vode, ki jo iz našega kraja uporablja velik del severne Ljubljanske pokrajine.

Želim urejen in naravi prijazen turizem na območju Velike planine. Potrebno je spodbujanje planšarstva ter vzpostaviti ničelno toleranco do onesnaževanja okolja.

 

Maja-Zagar
MAJA ŽAGAR

Sem Maja Žagar, stara 59 let. Delam na RTV Slovenija. Živim v Kamniški Bistrici.

Sem komunikativna, iznajdljiva, prodorna, inovativna, neustrašna in zelo vztrajna. Uspešna sem v povezovanju in organizaciji, predvsem v turizmu v domačem kraju.

Menim, da Občino Kamnik čaka še veliko dela na področju turizma. Imamo velik potencial, ki ga ne znamo prav dobro izkoristiti. Razvijati moramo kraj in turistične produkte, ki bodo prinesli občini večjo prepoznavnost doma in po svetu. Zavarovati moramo čisto pitno vodo v zajetju Iverje.

 

Untitled-3
SANDI KRIŽMAN

Sem Sandi Križman in oče dveh sinov. Po izobrazbi sem grafični tehnik, kot samostojni podjetnik pa opravljam delo monterja stavbnega pohištva.

V prostem času se ukvarjam z različnimi hobiji, s treningi in z motošportom.

Kot član Liste Dušana Papeža se bom zavzemal za dobro ljudi. Mladim je treba zagotoviti stanovanja in zaposlitev. Zavzemal se bom za končno uresničitev svoje učne poti, kjer šolarjem res približamo naravo, jih naučimo določene tehnike samooskrbe in preživetja v naravi. Omogočimo šolarjem brezplačne učne poti, tabore … Mladim je nujno potrebno približati šport in rekreacijo, da čimbolj uresničimo moje geslo: Otroci brez mobitelov!

 

MATEJA JERAS

Mateja je rojena Kamničanka, je trgovka in predana svojem poklicu. Je poročena in mam dveh odraslih otrok.
Je komunikativna, direktna, iskrena, zanesljiva, iznajdljiva, vztrajna in vedno je pripravljena pomagati.
Redno obiskuje tekme avtokrosa, kjer navija za moža in sina.
Pomembno se ji zdi, da se znamo pogovarjati, stopiti skupaj, saj edino tako lahko marsikaj spremenimo in dobrega naredimo. 

 

 

Volilna enota 3:

 

Grega-Zorman
GREGA ZORMAN
Grega je po izobrazbi diplomirani ekonomist in že več kot desetletje vodi družinsko podjetje. Je predan očka trem otrokom, prosti
čas pa najraje preživlja v naravi, v hribih in na kolesu. Kot aktualni svetnik se je zelo zavzemal za ureditev prometne varnosti za pešce na ulici Matije Blejca in zmanjšanju nočnega hrupa, ki ga povzroča glavna stavba Pošte, kar zelo moti spanje okoliškim prebivalcem. V novem mandatu se bo zavzemal za ureditev varnih šolskih poti ter urejena športna igrišča.

 

Zdenka-Berlec-1
ZDENKA BERLEC

Sem Zdenka Berlec, rojena 3. 10. 1971 v Ljubljani. Sem poročena in mati dveh najstnikov.

Po izobrazbi sem usnjarsko-krznarski-konfekcijski tehnolog. Zaposlena sem v vrtcu Antona Medveda v pralnici kot perica in šivilja. V prostem času hodim v hribe, kolesarim in obiskujem pilates.

Zavzemam se za pravično družbo in čisto okolje. V Kamniku bi moralo biti več kolesarskih poti, nujna je izgradnja kolesarske poti do Ljubljane. Poskrbeti je potrebno za varne šolske poti.

Glede na energetsko krizo bo morala občina Kamnik več sredstev vložiti v samooskrbo elektrike, npr. majhne vodne elektrarne. Ker sem zaposlena v vrtcu, vidim nujno potrebo   po še enem, večjem vrtcu. V Kamniku se bodo gradila stanovanja, kam bodo hodili otroci v šolo in vrtec?

 

DEMIR ADROVIĆ

Sem Demir Adrović, rojen leta 1987 v Ljubljani. Po izobrazbi sem diplomirani ekonomist, delam kot višji svetovalec na področju bančništva. V prostem času se rad posvečam  pohodništvu, fitnesu in pa košarki.

Kot kandidat za občinski svet se bom zavzemal za stanovanjsko problematiko mladih, revitalizacijo starega mestnega jedra (Šutna), nadaljevanje urejanja kolesarskih poti. Nujna je ureditev ustrezne površine za male živali – park za male živali (za sprehode, za druženja s hišnimi ljubljenčki) ter povečanje števila otroških igrišč na prostem, v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

Za konec bi dodal misel legendarnega alpinista Nejca Zaplotnika: »Ni pomemben cilj, pomembna je pot, ki pripelje do cilja.«

 

Natasa-Susman-Klemenc
NATAŠA SUSMAN KLEMENC

Sem Nataša Susman Klemenc in živim v Kamniku od leta 2010. Sem poročena in mama dveh otrok. Po poklicu sem upravni tehnik. Zadnja leta sem zaposlena v UKC Ljubljana kot zdravstveni administrator, pred tem pa sem delala v zavarovalništvu in gostinstvu. Poklicno sem vsa leta v vsakodnevnem stiku z ljudmi, saj me delo z ljudmi veseli.

V življenju mi je najbolj pomemba družina, rada se družim s prijatelji, uživam v naravi, kolesarim … Sem pozitivna, komunikativna, optimistična, rada imam nove izzive.

V občini Kamnik bi se poskrbela za več športnih aktivnosti (pokriti bazen, kolesarske steze).

 

Boris-Pohlin
BORIS POHLIN

Sem Boris Pohlin, star 63 let, poročen in oče dveh odraslih sinov. Po poklicu sem strojni ključavničar, zdaj v pokoju. Rad hodim v hribe, kolesarim in plavam.

Kot član Planinskega društva Bajtar Velika planina se bom zavzemal za ohranjanje kulturne dediščine kot tudi za zmanjšanje prometa na sami planini.

V naši krajevni skupnosti Duplica pa so velik problem stare vodovodne cevi (Jakopičeva ulica), dotrajana cesta in premalo parkirnih mest.

 

Volilna enota 4:

 

Aljaz-Zumer
ALJAŽ ŽUMER
, magister politologije

Sem mlad in energičen 31-letni Kamničan, vodja sektorja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z energijo me polnijo moja družina, narava in prijatelji, a brez kulture si ne predstavljam dodatnega navdiha.

Z delom na ministrstvu sem aktivno pomagal občinam in slovenskim ter tako tudi kamniškim gospodarstvenikom. Živimo od gospodarstva, to nam financira šolstvo, zdravstvo, socialne transferje in nenazadnje delovanje naše države.

S kandidaturo želim tudi v občinski svet prinesti mlado in ustvarjalno energijo, da bo občina samozadostna ter tako zmožna poskrbeti za vse generacije od vrtca do oskrbe starejših. Naravne danosti naše občine so izjemne. Z njimi moramo dobro upravljati in sistematično načrtovati naš razvoj, da bo življenje naših zanamcev ne le tako dobro kot naše, temveč boljše.

Prizadeval si bom za vse, kar je dobro, saj nas to združuje.

 

Alenka-Jevsnik
ALENKA JEVŠNIK

Sem Alenka Jevšnik, letnik 1965. Kamnik je moje mesto, v njem živi vsa moja družina.

Sem univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, vzgojiteljica predšolskih otrok. V vrtcu

Antona Medveda Kamnik delam že od leta 1987.

Sem vztrajna, odločna in neposredna. Znam upoštevati mnenja drugih, v novih okoliščinah se znajdem, vedno znova sem se pripravljena učiti. Verjamem, da lahko vsak posameznik pripomore k boljši in uspešnejši skupnosti. Moj cilj je delovati v skupno dobro.

V preteklem mandatu sem se kot občinska svetnica zavzemala za povečanje investicij v otroška igrišča, za varne šolske poti. Delovala sem tudi na področju družbenih dejavnosti, ki potrebujejo podporo občine. Poseben poudarek gre mladim, Kamnik potrebuje stanovanja za mlade družine z vso potrebno infrastrukturo. Samo trgovine niso dovolj, potrebujemo igrišča, parkirišča, vrtce, šole, javni prostor, športne površine, prostor za raznoliko kulturno umetniško dejavnost. Potrebno je poskrbeti za občane vseh generacij z izvajanjem ukrepov, ki bodo privedli do bistvenega izboljšanja pogojev za bivanje. Kamnik si zasluži napredek na vseh področjih – vzgoja in izobraževanje, kultura, mladi, mlade družine, starejši, šport, gibalno ovirani, infrastruktura, gospodarstvo in kmetijstvo, turizem.

Vesela sem, da sem imela možnost posredovanja pobud in idej ljudi, ki so se obračali name. Kljub razlikam, ki nas morda ločijo, so v meni vedno znova prepoznali nekoga, za katerega so verjeli, da bo zastopal njihov glas.

 

Jaka-Podjed-1
JAKA PODJED

Sem Jaka Podjed, od leta 2016 delujem na področju mladinske politike v občini Kamnik. Sprva sem opravljal funkcijo generalnega sekretarja Mladinskega sveta Kamnik, letošnje leto pa sem bil izvoljen za predsednika in s tem prevzel vodenje organizacije. Poleg opisanih formalnih funkcij rad izkoristim priložnosti za prostovoljstvo in sodelujem v različnih skupnostnih pobudah, kot je bila na primer delovna akcija za ureditev prostora Kreativne četrti Barutana.

Po poklicu sem računovodja, v popoldanskem času pa s prijateljem gradiva svoj start-up. Sem lokalni domoljub, zaradi česar sem se tudi odločil za kandidaturo. Zavzemal se bom za strateško oblikovane projekte, ki bodo na dolgi rok pripomogli k razvoju Kamnika. Kot predstavnik mladih pa bom tudi znotraj občinskega sveta zavzemal, da se bo nedavno sprejeta strategija za mlade uresničevala tudi v praksi.

 

Sasa-Smidovnik
SAŠA ŠMIDOVNIK

Sem Saša Šmidovnik, stara 28 let in že vse svoje življenje živim v osrčju Kamnika. Zaposlena sem kot vodja servisa, sem prostovoljna gasilka v PGD Kamnik, velik del mene že od najstniških let predstavlja avtomehanika, delo, ki ti ponudi dragocene izkušnje na področju iznajdljivosti, spretnosti in potrpljenja. Od vseh nazivov mi je najlepši naziv “mami”, ki mi ga je podelila hčerka Viktorija.

Kamnik, čudovito mesto, srednjeveško mesto, mesto s karakterjem, mesto uspešnih in raznolikih ljudi. Smo neke vrste družina. Kot v vsaki družini je treba tudi v Kamniku stremeti k napredku, razvoju, komunikaciji in seveda preudarnosti s financami. Mislim, da majhni koraki vodijo k velikim ciljem. Česa si želim? Želim si več travnatih površin, igrišč, vrtcev, želim, da oživi naš prečudoviti Kamnik; obuditi ulice iz srednjeveškega spanja, središče Kamnika naj bo prostor za več kulturnih dogodkov za vse generacije, naj osamljeni zidovi dobijo družbo lokalnih gostincev, podjetnikov, pridelovalcev in umetnikov. Ker pa to ni naloga za “one man band”, je pomembno zavedanje, da nam le skupaj z veliko veliko komunikacije, iskanja rešitev in podpore lahko uspe. Nisem politik, niti vam ne obljubljam revolucije, povem pa iskreno, da bom ravnala po svoji vesti, se trudila, borila in utemeljevala po svojih najboljših močeh. Verjamem, da ne bodo vse ideje padle na plodna tla, vendar se je potrebno držati pregovora »V vsaki školjki ni bisera, a v vsako je treba pogledati.«

 

Janez-Zorman-1
JANEZ ZORMAN
 Rojen sem l. 1960 v Ljubljani, sedaj živim na Zgornjem Perovem. Sem poročen in oče dveh sinov. Družina mi je zelo pomembna, zadnja leta veliko časa preživim s svojimi vnuki in vnukinjami.

Ob študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani sem že veliko delal po strehah (Izolacija Zorman iz Šmarce). Moje prejšnja delovna mesta: delo razvojnega tehnologa v Elmi Črnuče, kasneje v Trivalu. Zadnja štiri leta sem direktor podjetja Trival kopoziti.

V prostem času se posvečam smučanju. Kot navdušen motorist sem aktiven tudi v slovenskemu klubu lastnikov HD. Veseli me delo na vrtu in v sadovnjaku.

Politično se nisem nikoli izpostavljal. Zdi se mi pomembno, da se ohranja zgodovinski spomin. Spoštujem krščanske vrednote. Zavzemam se za program Liste Dušana Papeža, ker z Dušanom Papežem že sodelujeva pri projektu Velika planina. Kot lastnik turistične koče dobro poznam problematiko Velike planine. Sem tudi aktiven in dolgoletni član društva RD Rigelj (član nadzornega sveta), ki združuje večino lastnikov turističnih koč. Od tod izhaja moja ljubezen in navezanost na Veliko planino.

 

Terezija-Sedmak
TEREZIJA SEDMAK

Sem Terezija Sedmak, rojena 23. 9. 1957. Končala sem poklicno šolo za lesarstvo, sicer sem upokojenka tovarne Stol. Rada se ukvarjam z delom na vrtu, rože so moja terapija za premagovanje vsakdanjih ovir. Dva vnuka in vnukinja pa svetla prihodnost v teh turbulentnih časih. Prav tako tudi sprehodi in stik z naravo.

Zavzemam se za ohranitev narave pitne vode, boljše oskrbe starostnikov, dostojne pokojnine in plače zaposlenih za normalno življenje. Za mlade družine pa stanovanja in ustrezno infrastrukturo.

 

MATEJ BERLEC
Je predan mož, očka in gasilec. Zavzema se za varne šolske poti in gradnjo novih vrtcev.

 

JANJA-CAR
JANJA CAR

Sem Janja Car, z družino živimo v Kamniku od leta 2004.

Moj osnovni poklic je farmacevtski tehnik, zadnjih 20 let sem zaposlena v farmacevtskem podjetju Roche v Ljubljani.

Od nekdaj me je zanimal vpliv prehrane na pojav različnih bolezni, zato sem nadgradila svoje znanje s študijem na BIC-u in sem inženir živilstva in prehrane.

V svoji poklicni karieri sem vsakodnevno navezovala stike s pacienti, medicinskimi sestrami, laboranti, farmacevti ter zdravniki, zato sem vešča tovrstne komunikacije.

Rada ima izzive, sem iznajdljiva, vesela ter nikoli ne odneham. Sem ljubiteljica narave, živali, hribov …

V življenju mi največ pomenijo dobri odnosi in iskrena komunikacija ter medsebojno spoštovanje, ki temelji na odnosih z možem in hčerkama.

V občini Kamnik bi se usmerila v podporo mladim, ki si želijo izobraževati zunaj meja naše občine in države. Predvsem bi jih bilo potrebno spodbujati in motivirati, da se obogateni z izkušnjami in znanjem VRNEJO in SOUSTVARJAJO našo skupno prihodnost.

 

Matej-Golob
MATEJ GOLOB

Matej Golob je bil rojen 1982. leta v gasilski družini. Tudi sam je postal vzoren gasilec, kjer se je izkazal pri reševanju življenj in pri pomoči sočloveku. Zadnja leta v gasilskem društvu opravlja delo pomočnika poveljnika za tehnično reševanje.

Uspešno je nastopal tudi kot član igralskega ansambla kulturnega društva Janko Kersnik Lukovica. Gledališče in glasba sta del njegovega življenja, saj je bil več let član ansambla Grintovci. Sedaj se posveča svoji družini, ženi Uršuli ter razposajenim otrokom Ani, Tinkari, Neži in Vorancu. Svoje znanje gasilstva, glasbe, gledališča, tudi vožnje tovornjaka, s čimer si služi kruh, prenaša na mlajše generacije, katerim predstavlja velik vzor.

»Z Dušanom Papežem se poznava že dolgo in tudi uspešno sodelujeva. Ker je bil organizator ekstremnega teka na Grintovec, sem vsa leta sodeloval pri velikem dogodku za Kamnik kot ozvočevalec, na prireditvi smo nastopali tudi z ansamblom Grintovci. Vesel sem, da me je povabil v svojo listo, saj ga poznam kot dobrega človeka in izjemnega organizatorja, zato verjamem v njegovo delo.«

 

 

Mateja-Poljansek
mag. MATEJA POLJANŠEK 

Rodila sem se 19. marca 1965. Že vse življenje živim v Kamniku. Obiskovala sem Gimnazijo Rudolfa Maistra. Študij sem nadaljevala na Biotehniški fakulteti, po izobrazbi sem univerzitetno diplomirana biologinja. 2013 sem zaključila podiplomski študij Varstva naravne dediščine. Zaposlena sem v Državnem svetu kot sekretarka komisije.

Sem aktivna članica nekaj naravovarstvenih društev. Ljubiteljica aktivnosti v naravi in redna obiskovalka kulturnih dogodkov, tudi teh v Kamniku.    

V preteklem obdobju sem bila dvakrat občinska svetnica in zato delovanje Občinskega sveta poznam in se zavedam, da prizadevni občinski svetnik lahko uresniči marsikateri cilj, če se mu res posveti. 

Trenutno sem članica Sveta OŠ Toma Brejca, kjer zastopam Občino Kamnik in aktivno sodelujem pri oblikovanju razvoja in delovanja šole.

Program Liste Dušana Papeža naslavlja vsa pomembna področja, ki jih mora občina urejati – področje izobraževanja, položaj mladih, ustvarjanje pogojev za kulturno delovanje, kot tudi ustvarjanje pogojev za podjetništvo in turizem. Občina pa bo morala v prihodnje več ukrepov usmeriti v ustvarjanje pogojev za varno starost, več najemnih stanovanj in pripravo občine na podnebne spremembe. 

»Politika mora vedno delovati v javno dobro, stališča in odločitve morajo biti dosežena v strpni in spoštljivi razpravi. Le skozi demokratične postopke je mogoče sprejemati odločitve, ki bodo izboljšale delovanje občine, države in javnih politik.«

»Občina mora sprejeti ukrepe za ohranitev Velike planine in njene kulturne in naravne dediščine. Zavzemam se za ponoven poskus ustanovitve krajinskega parka Velika planina. Prav tako je občina soodgovorna za dogajanje v dolini Kamniške Bistrice, kjer je nujno treba urediti pretiran pritisk na izvir Kamniške Bistrice.«

»Zame je izjemno pomembno sodelovanje občine z nevladnimi organizacijami (NVO), ker imajo »nevladniki« veliko znanja in energije. NVO je treba nuditi podporno okolje – prostorske pogoje za delo, saj mnogi delujejo v prostorih, ki so lahko v hipu izgubljeni oz. prodani (območje Smodnišnice, Alprem…).«