Kdo smo

Lista Dušana Papeža je bila kot neodvisna lista ustanovljena 2014. Na lokalnih volitvah 2014 je s programom za obdobje 2014 -2020kandidirala s podpisi volivk in volivcev ter dobila 12 odstotkov glasov oziroma 4 občinske svetnike od 29-tih. Lista je bila ustanovljena kot avtonomna lista, ki svojo vlogo vidi v enakopravnem sodelovanju z vsemi v občini in v občinskem svetu, ki povezovanje in sodelovanje razumejo. Posledica takšnega delovanja je bil tudi podpis sporazuma z županovo listo iz novembra 2015 z naslovom Partnerski sporazum za napredek občine Kamnik.

Program Liste Dušana Papeža 2014 – 2020.

Do sedaj zastavljena vprašanja in pobude si lahko preberete na povezavi vprašanja LDP. Pregled dela v letih 2015 in 2016 ter naš pogled do leta 2018 pa na povezavi delo LDP Kamnik.

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, ki so bili izvoljeni na Listi LDP na lokalnih volitvah 2014: vodja svetniške skupine LDP je Dušan Papež, ki je bil tudi predsednik Odbora za kulturo, mladino in šport in član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Na predlog Liste Dušana Papeža je bila članica Nadzornega odbora Občine Kamnik Vesna Krmavnar.

Listo Dušana Papeža so v odborih in komisijah Občinskega sveta občine Kamnik zastopali tudi naši predstavniki, ki niso bili člani Občinskega sveta. To so:

Septembra 2018 smo ustanovili stranko Lista Dušana Papeža – LDP.  
Naslov: Podjelše 2, 1241 Kamnik
Davčna številka: 28 67 11 63
Matična številka: 410 90 15 000
TR: SI56 6100 0002 0414 967

Vodstvo stranke je bilo izvoljeno na ustanovnem zboru članov, ki je bil sklican 3. 9. 2018.

Predsednik: Dušan Papež
Podpredsednica: Barbara Božič
Sekretarka: mag. Mateja Poljanšek

Predlagajte ali vprašajte in mi bomo posredovali pobudo ali vprašanje naprej pristojnim.

Kako do nas?
Sporočilo na facebook strani.
E-naslov: info@ldp.si
Telefon: 041 683 016

Pošlji sporočilo preko Facebook LDP Kamnik