Marijana Kotnik

marijana kotnikRodila sem se 27. 1. 1992 v Ljubljani. Diplomirala sem na Fakulteti za družbene vede, smer Komunikologija – medijske in komunikacijske študije, nato pa nadaljevala šolanje na magistrskem študiju smer Komuniciranje in družba. Sedaj sem zaposlena v podjetju kot vodja pisarne.

Prepričana sem, da je prišel čas, da nova energija in nove ideje dobijo možnost za ustvarjanje in realizacijo. Zagovarjam dobre in pristne odnose ter prisegam na reševanje problemov z odkritim dialogom.

Občina Kamnik mora  postati občina priložnosti, kjer se bo vsak občan tako v  strogem mestnem jedru kot v oddaljeni vasi ne glede na starost in status  dobro počutil. Živim na Vranji Peči in dobro poznam življenje na podeželju, ki mu občina namenja premalo pozornosti. Tudi ti občani morajo imeti  dostop do vseh javnih storitev in zagotovljen standard, kot  ga imajo v urbanih središčih.

Na podeželju šola ni samo izobraževalna ustanova, pač pa tudi prostor, kjer se ljudje srečujejo ob raznih dogodkih. Šola v vaseh predstavlja posebno življenjsko energijo, je prostor za druženje  in povezovanje krajanov. Na Vranji Peči je nujna prenova podružnične osnovne šole  in izgradnja otroškega ali športnega  igrišča.

Dobre in varne prometne povezave so za prebivalce v bolj oddaljenih krajih življenjskega pomena, omogočajo jim vožnjo na delo, v šolo, k zdravniku. Občina mora zagotavljati, da so ceste tudi pozimi urejene, splužene in posipane. Šolske poti morajo biti varne, pločniki urejeni, razsvetljava primerna. Gre za probleme, ki jih opažam v svoji okolici, kjer živim in bom nanje opozarjala kot občinska svetnica stranke Liste Dušana Papeža. V LDP verjamemo, da s skupnimi močmi in dialogom dosežemo prav vse.