Mateja Poljanšek

poljansek matejaRodila se je 19. marca 1965. Že vse življenje živi v Kamniku, kjer je obiskovala Gimnazijo Rudolfa Maistra. Študij je opravila na Biotehniški fakulteti, po izobrazbi je univerzitetna diplomirana biologinja. Leta 2013 je na Biotehniški fakulteti zaključila podiplomski študij Varstva naravne dediščine. Zaposlena je v Državnem svetu kot sekretarka ene od komisij.

Je aktivna članica več naravovarstvenih društev in ljubiteljica aktivnosti v naravi. V prostem času se ukvarja s športnim plezanjem in je redna obiskovalka kulturnih dogodkov, ki jim poskuša slediti tudi v Kamniku.

V preteklem obdobju je bila že dvakrat občinska svetnica, zato dobro pozna delovanje občinskega sveta in se zaveda, da prizadevni občinski svetnik lahko uresniči marsikateri cilj, če se mu res posveti.

Program Liste Dušana Papeža naslavlja vsa pomembna področja, ki jih mora občina urejati: področje izobraževanja, položaj mladih, ustvarjanje pogojev za kulturno delovanje kot tudi ustvarjanje pogojev za podjetništvo in turizem. Več ukrepov bo treba usmerjati v ustvarjanje pogojev za varno starost.

»Ne maram negativizma, ki je postal izgovor za nedejavnost. Vsakdo lahko prispeva svoj delček k boljšemu življenju nas samih in vseh občanov. Zato kandidiram za občinski svet na Listi Dušana Papeža. V občinskem svetu se bom zavzemala za projekte, ki mi jih bodo predlagali občani. Občina mora sprejeti ukrepe za ohranitev prelepe Velike planine, da bodo lahko na njej sobivali vsi in da bo ohranjena kulturna in naravna dediščina. Podpiram idejo za vpis Velike planine na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Nov občinski svet mora v dogovoru z županom takoj začeti urejati območje smodnišnice, severni del mora postati zeleno-rekreativno območje občine, urediti je treba razmere v osrednjem delu, kjer je veliko novih lastnikov in vložiti energijo v odkup južnega dela. Zame je izjemno pomembno tudi sodelovanje občine z nevladnimi organizacijami (NVO), ker imajo »nevladniki« veliko znanja in energije. NVO je treba nuditi podporno okolje – prostorske pogoje za delo, saj mnogi delujejo v prostorih, ki so lahko v hipu izgubljeni oz. prodani (območja smodnišnice, Alprema …).»