Milena Klemen

klemen milena_resizedRojena sem bila 18. novembra 1958 in živim v vasi Rožično. Službeno pot sem pričela v Kamniku kot industrijski oblikovalec v podjetju KIK. Sedaj delam v podjetju Primaplast v Šmarci. Svoje znanje redno dopolnjujem na seminarjih in strokovnih izpopolnjevanjih. Vrlini, ki me zanimata tako na delovnem mestu kot tudi zasebno, sta delavnost in poštenost.

Volivci in volivke so mi že pred štirimi leti izkazali podporo, da sem jih lahko zastopala v Občinskem svetu Občine Kamnik kot svetnica LDP. Tudi vnaprej želim soustvarjati razvoj občine, še posebej pa prispevati k nadaljnjemu razvoju domačega kraja in tuhinjske doline.

Zavzemala se bom za aktivno vključevanje občank in občanov v sprejemanje pomembnejših odločitev v kraju, za ureditev cest, za varne šolske poti in prevoze šoloobvezne mladine.

Želim pripomoči k uresničitvi projekta izgradnje širokopasovnega omrežja na območju sivih lis, tako bo imelo tudi podeželje ustrezne možnosti komunikacije s svetom. Pred nami je nadaljevanje izgradnje kanalizacijske infrastrukture in spreminjanje OPN (Občinskega prostorskega načrta) in s tem tudi zagotavljanje razvoja in možnosti novogradenj, razvoj podeželja in kmetijstva. Še posebej si bom prizadevala za medsebojno sodelovanje vseh generacij, da bodo mlade družine želele živeti v Kamniku. Za ustanovitev medgeneracijskega centra za varstvo starejših, da bodo starost lahko varno preživeli v domačem okolju.

Za polno delovanje neke skupnosti so pomembna društva in druge organizacije civilne družbe in občani, ki ustvarjajo v njih in namenjajo svoj prosti čas za delovanje športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih društev. Podpirala bom programe v občini, ki bodo prispevali k hitrejšemu razvoju in boljšemu življenju vseh občanov.

Zavzemala se bom za dosledno izvajanje vseh nalog, ki izhajajo iz programa stranke Lista  Dušana Papeža. V preteklem mandatu smo nekaj nalog že uresničili, veliko dela pa je še ostalo.