Ustanovitev sosveta predstavnikov krajevnih skupnosti s ciljem povečati soodločanje ljudi o lokalnih zadevah.

Iz programa stranke Lista Dušana Papeža Začeli bomo z vzpostavitvijo modela sodelovanja s krajevnimi skupnostmi. Cilj je skupno načrtovanje investicij in programov ter izvajanje ukrepov za izboljšanje bivanja in dela. Dvakrat letno se bo sosvet sestal z županom in s predstavniki političnih strank in list. Posebna pozornost bo namenjena tudi večstanovanjskim naseljem, saj menimo, da …

Nadaljuj z branjem Ustanovitev sosveta predstavnikov krajevnih skupnosti s ciljem povečati soodločanje ljudi o lokalnih zadevah.