Vprašanja in pobude 25. seje občinskega sveta

Edis RUJOVIĆ – LDP, št. 64: Varnost v cestno prometnem režimu predstavlja veliko odgovornost za občino. V okviru prej omenjene problematike je najbolje, če delujemo preventivno. Občina Kamnik se v preteklem obdobju izkazala za relativno dobro organizirano ter reagirala hitro in učinkovito na predelih kjer se izkazala potreba po ustrezni ureditvi. Seveda pa niso izvedeni …

Nadaljuj z branjem Vprašanja in pobude 25. seje občinskega sveta