Včlani se

S pristopom k stranki Lista Dušana Papeža, sprejemam program in statut stranke.

Dovoljujem organom stranke obdelavo osebnih podatkov za sledeče namene:

  • VODENJE EVIDENCE ČLANSTVA, SKLADNO Z ZAKONODAJO IN POSREDOVANJE PODATKOV ZA POTREBE OBDELAV POGODBENIKOM.
  • OBJAVE FOTOGRAFIJ, VIDEO POSNETKOV BREZ ALI Z IMENOM IN PRIIMKOM NA SPLETNIH STRANEH TER SOCIALNIH OMREŽJIH STRANKE.
  • IZPOLNJEVANJE RAČUNOVODSKIH IN POSLOVODNIH OBVEZNOSTI STRANKE.
  • ELEKTRONSKO POSREDOVANJE RAZNOVRSTNIH NOVIC VEZANIH NA DELOVANJE STRANKE

Seznanjen sem, da:

  • Lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Stranka Dušana Papeža, Podjelše 2, 1241 Kamnik ali na elektronsko pošto: info@ldp.si
  • Lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.