Vida Romšak

vida romšak copyRojena sem 20. 06. 1955 v Banja Luki v BiH. Po končani trgovski šoli me je pot prinesla v Kamnik, kjer sem se poročila in ustvarila svojo družino. Želela sem se še izobraževati, zato sem se končala poslovodsko in komercialno-ekonomsko šolo v Ljubljani. Ves čas sem bila zaposlena v Svilanitu v Kamniku, kjer sem delala vse do upokojitve. Bila se tudi gasilka, predsednica neodvisnega sindikata in tudi že občinska svetnica. Ob izvolitvi nisem obljubljala veliko, trudila sem se in na koncu naredila veliko. Vedno sem pred proračunom obiskala vse krajevne skupnosti v volilni enoti ,zapisala njihove predloge ter se trudila, da je bilo čim več predlogov uresničenih . Tako mi je uspelo s pomočjo občine in sponzorjev ter našo udeležbo izgraditi kabelski sistem skozi Črno (v Kamniku ga šele gradijo), obnoviti streho in zvon ter mrliško vežico na Gozdu in še vodovod, ker je grozilo, da bodo ostali brez vode. V Tunjicah sem pripomogla k asfaltiranju ceste in parkirišča ter pridobiti finančno pomoč in dokumentacijo za zdravilni gaj . V Mekinjah smo zgradili mrliško vežico in pokopališče, Prav tako vežico in streho ter obzidje v Stranjah . Danes je moja družina srečna, sem ponosna mama in babica.

Za Listo Dušana Papeža pa sem se odločila, ker je tako kot jaz iz nič ustvaril veliko, spoštuje transparentnost, je pošten ter ima rad družino. Vem, da bo veliko dal na mnenje in želje v krajevnih skupnostih, zato bomo s sodelovanjem naredili veliko. Obljubim, da bom zelo močna vez med krajani in občino, da bom zagovarjala vse vaše predloge.