Žaklina Zdravković

žaki(1)

Žaklina Zdravković se je rodila 30. aprila 1981 v Ljubljani. Po poklicu je turistični tehnik. Zaposlena je v podjetju DARS d.d., v Cestninsko uporabniškem centru. Je mama dveh osnovnošolcev, ki se oba intenzivno ukvarjata s športom, kar pomeni, da se vsakodnevno veliko časa porabi za vožnje na treninge in domov.

Za občinsko svetnico je bila na Listi Dušana Papeža izvoljena že leta 2014 in naloge občinske svetnice je opravljala odgovorno in zavzeto. Najbolj se je zavzemala za boljše pogoje in več sredstev za športne programe v občini. Prav tako je ves čas opozarjala na nujnost pokritja kamniškega bazena, kar bi izboljšalo pogoje za trening kamniških plavalcev in vaterpolistov, prav tako pa bi omogočilo občanom Kamnika plavalno rekreacijo vse leto, ne glede na vremenske prilike.

Prioritete njenega dela v naslednjem mandatu se ne bodo menjale, še vedno bo veliko pozornost posvetila pripravi ukrepov za izboljšanje pogojev za športnike in izvedbi projekta za pokriti bazen. Za mlade družine in najstnike je treba zagotoviti še več površin za igro in športne dejavnosti, še posebej za najstnike pa več zbirnih mest za kakovostno preživljanje prostega časa, saj samo Kotlovnica ne zadostuje za celotno mlado populacijo v občini. Prometna ureditev mora slediti potrebam občanov in v skladu s sprejeto prometno strategijo občine, je treba v naslednjem mandatu pripraviti ukrepe, ki bodo omogočili občanom uporabo javnega prevoza in varno uporabo kolesa ali pešačenja. Za predele občine, kjer zaradi geografskih pogojev ali varnosti uporaba javnega prevoza ni mogoča, pa morajo ceste omogočati varen prevoz. V blokovskih naseljih je treba iskati optimalen izkoristek prostora, saj se vsa borijo s pomanjkanjem parkirnih mest (pravilen zaris parkirnih mest in maksimalen izkoristek prostora). V skladu s programom LDP se bo zavzemala, da se v večstanovanjskih naseljih organizirajo redna srečanja župana in občine s predstavniki večstanovanjskih objektov. Cilj srečanj pa je skupno načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje bivanja. Naselja morajo biti urejena, varna, zanimiva za bivanje, prometno smiselna in da imajo v bližini različno infrastrukturo za preživljanje prostega časa (parkovne in rekreacijske površine, klubski prostori …) za vse generacije in dovolj informacij za stanovalce.