Žaklina Zdravković

Zaklina_Zdravkovic_malaKratka osebna predstavitev: starost, stan, kaj ste po izobrazbi?
Stara se 34 let. Imam družino, dva otroka. Po izobrazbi sem turistični tehnik. Ob delu študiram na višji ekonomski šoli, smer organizacija in management v podjetju, analiza in psihologija dela, kjer me čaka še izdelava in zagovor diplomske naloge. Zaposlena sem v podjetju Dars.

Kakšne so vaše izkušnje v politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za mesto v občinskem svetu?
Vseskozi sem imela željo biti aktivna občanka, delati za svoje mesto, za svojo skupnost, v kateri rada živim in se dobro počutim. To je bil glavni razlog, da sem se odločila kandidirati za občinski svet, kljub dejstvu, da do takrat v politiki nisem imela nobenih izkušenj.

Katere cilje boste v tem mandatu skušali uresničiti kot občinska svetnica?
Zastopala bom interese svojih sokrajanov, ki so mi zaupali svoj glas, ter posredovala njihova vprašanja in pobude pristojnim ter seveda terjala odgovore in ukrepanje. Ena od aktualnih težav, o kateri prepričujem občinsko upravo, da jo je treba rešiti, je postavitev krožišča na Ljubljanski cesti na Bakovniku pri trgovini Lidl in uvozu na Klavčičevo. Je pa zame zelo pomembno, da se v lokalni politiki vsi zavedamo, da smo v občinskem svetu zaradi ljudi in ne obratno, in ko se tega zavedamo, se hitro najdejo rešitve za aktualne probleme.

Kateri je po vašem mnenju ta čas največji problem v občini?
Največji problem v občini je trenutno zagotovo pomanjkanje denarja v občinski blagajni, saj je vlada znižala sredstva občinam, a obenem jim nalaga vedno več obveznosti, ki imajo finančne posledice. Z rešitvijo tega problema bi rešili večino drugih.

Kaj je tisto, kar je trenutno v občini dobro urejeno?
Veliko stvari je v občini dobro urejenih. Dela se na vseh področjih, seveda zopet premosorazmerno s financami. Mogoče bi omenila, da je v občini dobro poskrbljeno za vse, ki sami ne morejo oz. težko poskrbijo zase. Dobro je poskrbljeno za socialno ogrožene, za ljudi s težavami v duševnem zdravju, za gibalno ovirane … Tukaj občina vedno najde posluh in sredstva. Po tej socialni noti se po mojem mnenju tudi razlikujemo od drugih občin v Sloveniji.

Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Dodatna izobraževanja, tečaji tujih jezikov, potovanja in izleti z družino.

Življenjsko vodilo?
Kjer je volja, tam je pot.

Predstavitev Žakline Zdravković, ki je kandidirala na območju Bakovnika, Duplice in Šmarce, je bila objavljena v lokalnem časopisu Kamničanka.

Kontakt:
e-naslov: zaklina.zdr@gmail.com
Facebook profil: facebook.com/zaklinazdravkovic

POBUDE IN VPRAŠANJA